Logo Kindcentrum De Stern

Driekoningen op de Stern

Een nieuw jaar


Een nieuw jaar is aangebroken. We wensen u gezondheid en alle goeds in 2020.
De velden zijn nog kaal en de lucht is grijs, toch maakt de natuur zich klaar om straks weer te ontkiemen. Niet alleen de aarde kan zich ontkiemen, ook wij doen dat middels onze ideeën en goede voornemens.
3 bezoek
Januari is een tijd van rust, waarin we ons kunnen bezinnen op het uitdenken van ideeën en voornemens voor het komende jaar.
Met het ontkiemen van de aarde zien we ook de dagen weer langer worden. Met het van dag tot dag toenemende licht schenken wij aandacht aan de Drie koningen en het licht dat zij volgden naar het kindje Jezus dat is geboren.
Officieel wordt op 6 januari gevierd. De reis die de drie wijzen maakten om Josef, Maria en het kindje Jezus in Bethlehem te bezoeken wordt dan herdacht.

Maar wie waren deze Drie koningen? En hoe vieren wij Driekoningen op De Stern? Daarover meer in deze nieuwsbrief.

De drie wijzen uit het oosten

De Drie koningen worden soms de drie wijzen genoemd. In voorchristelijke tijden waren de leiders van een volk vaak ook koningen en ingewijde priesters; wijzen dus. Volgens oude afbeeldingen en beschrijvingen gelden voor de gewaden van de koningen speciale kleuren.
Rood voor koning Melchior die het goud offerde. Hij vertegenwoordigt het denken, de macht en de wijsheid. Blauw voor koning Balthasar, die wierook bracht. Hij representeert het voelen, het liefdevolle hart. Groen voor koning Casper, de Moor, die mirre aanbood. Hij is het willen, bestendigt en overwint de dood.
drie koningen
download 3

Epifaniëntijd


Behalve de dag van Driekoningen is 6 januari ook de dag waarop de Epifanie tijd aanbreekt, de tijd tussen 6 januari en 2 februari op weg naar het lichtfeest. Epifanie betekent verschijning.
De ster die de koningen hadden gezien leidde de weg naar het kindje in de kribbe.
Het Driekoningenfeest is het feest van ontwaken, opstaan en op weg gaan.
Met dit feest gaan we zelf op pad om onze goede voornemens en ideeën voor het komende jaar vorm te geven en te laten groeien.

De Driekoningenviering op de Stern

Zoals u heeft kunnen lezen vindt het Driekoningenfeest plaats op 6 januari. Op school heeft de bovenbouw groep dit gevierd op 6 januari. Met de onder- en middenbouwgroep vieren wij dit echter op 17 januari. Dit heeft praktische redenen. Groep 3-4 verbindt ons met dit feest tijdens de taalperiode die twee weken duurt. We sluiten de taalperiode af met het koningsspel, een toneelspel wat de middenbouw verzorgt voor de kleutergroep. De kleutergroep speelt het spel in de beslotenheid binnen de groep en zal herkenning vinden in het Driekoningenspel opgevoerd door groep 3
Schoolbreed, schenken wij op verschillende manieren aandacht aan de Driekoningentijd.
In alle klassen zal het verhaal over de reis van de Drie koningen worden verteld. Daarnaast zullen er liedjes worden gezongen, wordt er geknutseld bij de kleuters en creatief uiting gegeven binnen dit thema in de midden- bovenbouw. Er wordt een Driekoningenbrood gebakken waarin een boon (soms meerdere) verstopt is. Degene die de boon treft is de koning van de dag; hij of zij mag dingen bepalen en draagt een kroon.Op de seizoenstafel hebben de herders plaats gemaakt voor de koningen. Na onze viering halen wij de kerststal, de kerstboom en andere kerstversiering weg en wordt dit vervangen door koning Winter, sneeuw, ijskristallen; de koude wintertijd. Langzaamaan maken wij ons vervolgens op voor het lichtfeest, waarmee wij de prille lente verwelkomen en de winter geleidelijk zullen afsluiten.

Driekoningen

KC- De Stern

facebook website instagram 
Unsubscribe | Manage subscription
Add your postal address here!