Logo Kindcentrum De Stern
kleuters smaller (2)


Nieuwsbrief Onderwijs

Blokperioden 6 en 7


Voor de onderbouw stond de vorige periode in het teken van de winter en in de middenbouw werd aandacht geschonken aan rekenen
met tijd. In de bovenbouw stond de ontstaansgeschiedenis van Nederland centraal met de prominenten die onze geschiedenis betekenis hebben gegeven. Ook de handel over zee en de rivieren naar Europa konden niet onbenoemd blijven.

De midden- en bovenbouw, werken nu beide aan een taalperiode. Voor de bovenbouw is dit de periode huizenbouw en voor de middenbouw en onderbouw staat de winter en de overgang naar het vroege voorjaar centraal.
klingeling Het is tijd om wakker te worden
Ons onderwijs voor de midden- bovenbouw kenmerkt zich door het blokonderwijs elke ochtend. We zijn, een aantal weken lang, intensief bezig met een vak. Dit vliegen we vanuit verschillende kanten en niveaus aan. Er wordt altijd nieuwe leerstof aangeboden. Tijdens de oefenlessen na de kleine pauze wordt de leerstof ingeoefend en differentiëren we op verschillende niveaus.
moeder aarde

Periode 6 in de kleuterklas

"Opstaan kinderen, wakker worden. Nu hebben jullie genoeg geslapen! Aan het werk, het wordt Lente. wakker worden!"

Bij de kleuters staat alles in het teken van het vroege voorjaar.

Tijdens het ochtendspel 'Moeder Aarde en de wortelkinderen' spelen de kinderen samen met juf het verhaal. Want onder de aarde, diep in de grond, tussen de wortels van de bomen, slapen de wortelkindertjes. De hele winter lang. Maar als de lentezon de sneeuw laat smelten komt Moeder Aarde met haar lichtje om de kleintjes te wekken.

Juf vertelt de kinderen van winter en voorjaar, er worden liedjes over bloembollen gezongen. Samen met de kinderen doet de juf geheugenspelletjes en tellen zij sneeuwklokjes, narcissen, blauwdruifjes, tulpen, hyacinten, krokussen. De kleuters zijn creatief bezig met het vouwen van sneeuwklokjes en het maken van fleurige lentetuintje.
3

Blokles in de middenbouw

Het huidige blok 'het ontluikende voorjaar' staat in het teken van taal. Alle verschillende vormen van spreken, lezen en het schrijven teksten komen aan bod. Zo leren de kinderen welke doelen teksten kunnen hebben en welke tekstsoorten daarbij horen. Daarvoor worden krantenknipsels, boeken, advertenties, etc. verzamelt om met elkaar te kijken naar de overeenkomsten en verschillen van deze teksten.
Naast het lezen en het achterhalen van de doelen van teksten uiten zij ook hun mening over wat zij van de deze teksten vinden. Hierbij ligt de nadruk op het vormen van je eigen mening en het onderbouwen en beargumenteren van die mening. Dit zal gebeuren tijdens klassengesprekken over de teksten. De kinderen schrijven ook zelf teksten.
woordweb
Met het schrijven van teksten kunt u denken aan gedichtjes, woordwebben, samenvattingen en boodschappenlijstjes. De kinderen maken in deze periode een gerecht aan de hand van een recept. Hiervoor moeten zij het recept zelf lezen en een boodschappenlijstje schrijven met de benodigdheden. Zij maken afspreken wie welke ingrediënten meeneemt en dan aan de slag!
hut m
hut

Blokles in de bovenbouw

Groep 5, 6 en 7 heeft ook een taalperiode, maar in combinatie met wereldoriëntatie. De omhulling die de buiten- en binnenwereld van elkaar scheidt is in alle tijden en bij alle wereld volken "ons huis". Daarom gaan we aan de slag met de huizenbouwperiode. De kinderen gaan kijken naar de verandering van de woning van de mens door de eeuwen heen. De verandering van een hut van takken, naar een lemen huis, een houten huis en uiteindelijk een bakstenen huis en bouwwerken van steen als een piramide. De kinderen hebben in groepjes een hut gebouwd, metselverbanden ontdekt en nog veel meer. Naast aandacht voor wereldoriëntatie zijn de kinderen bezig met taal; woordsoorten, signaalwoorden, woordenschat, verschillende soorten teksten schrijven, lezen en begrijpen.
Tijdens de aardrijkskunde lessen leren de kinderen van groep 5, 6 en 7 over de verandering van de leefomstandigheden van de mens door de eeuwen heen. Hoe leefden de jagers en de verzamelaars? En hoe anders is dit in het leven van een boer? De kinderen verdiepen zich en leven zich in, in verschillende tijden en woonomstandigheden. Ze schrijven zelf een verhaal over hoe een dag uit het leven van een boer eruit ziet en maken zij een boekverslag. Bij het schrijven wordt aandacht besteed aan werkwoord spelling, zinsopbouw en het gebruik van leestekens.
potten

Rekenen in de oefenles

Rekenen vinden we belangrijk.Tijdens de oefenlessen wordt er in de middenbouw en de bovenbouw elke dag geoefend om alle rekenvaardigheden onder de knie te krijgen. Middenbouwleerlingen oefenen met het automatiseren van rekenen met de bewerkingen zoals optellen en aftrekken, splitsen, vermenigvuldigen en delen. De rekenkast in de klas is nieuw en daar is de middenbouwgroep deze periode voor het eerst mee aan de slag gegaan. In de kast zitten strategiekaartjes en doosjes met verschillende opdrachten en materialen. Op deze manier kunnen de kinderen op eigen niveau heel concreet oefenen met een rekenonderdeel. De kinderen zijn heel enthousiast en oefenen veel.
De bovenbouwleerlingen gaan in de oefenlessen algemeen rekenen waarbij zij alle getalbewerkingen oefenen en automatiseren, ook metriek, breuken en tafels en rekenen met geld komen aan bod.

Taal in de oefenles

Natuurlijk heeft taal, net als rekenen een vaste plek in het rooster. Tijdens de oefenlessen wordt in de middenbouw gewerkt aan het aanvankelijk en begrijpend lezen, spelling en elk kind oefent op eigen niveau aan de werkjes uit de taalkast.
In de bovenbouw wordt er geoefend met woorden- en een zinnendictee tijdens de spellingslessen. Binnen ons taalonderwijs werken we met Blits en de Taalkast. Blits is een methode die vooral studievaardigheden aanspreekt en aanleert, maar waar ook ict basisvaardigheden en mediawijsheid aan bod komen. In de lessen met de taalkast staan de domeinen Taal & expressie, Taal & ik, Taal & de wereld, Taal & media, afwisselend centraal.
lijst
verhaal lijst

Vaklessen

Na de oefenlessen is het tijd voor de vaklessen. De kinderen ontwikkelen hun creativiteit, bewegen tijdens de gymlessen en zijn in de natuur. Ook in de winter en de naderende lente verplaatsen wij ons onderwijs af en toe naar buiten. Kinderen doen bijvoorbeeld buiten aan vormtekenen en beleven hun vormtekeningen door er onderdeel van te zijn in de beweging.

In dit blok staan er vaklessen voor muziek en toneel, wereldoriëntatie, nat in nat schilderen, natuur, vormtekenen, handvaardigheid en bewegingsonderwijs ingeroosterd.
voorjar foto

Vragen

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw zoon of dochter. Dit kan persoonlijk of via mail.

Voor de kleuters kunt u terecht bij Susan van Logchem en Leonie Bun:
l.Bun@kindenonderwijsrotterdam.nl
s.vanlogchem@kindenonderwijsrotterdam.nl

Voor de middenbouw kan dit aan Roos Westerbeek en Vera Meijs:
r.westerbeek@kindenonderwijsrotterdam.nl
v.meijs@kindenonderwijsrotterdam.nl

Voor de bovenbouw kan dit bij Monique Wijsman:
m.wijsman@kindenonderwijsrotterdam.nl

Voor algemene zaken kunt u terecht bij Sandra Nederlof:
s.nederlof@kindenonderwijsrotterdam.nl
Banner De Stern 2
Banner De Stern 1

KC- De Stern

facebook website instagram 
Unsubscribe | Manage subscription
Add your postal address here!