Logo Kindcentrum De Stern


Lichtfeest

Morgen op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari zijn de kinderen vrij in verband met de onderwijsstaking.

Het Lichtfeest

Op maandag 3 februari vieren wij het Lichtfeest met onze leerlingen. Het laatste feest van de reeks winterfeesten. Ieder jaar wordt het Lichtfeest veertig dagen na kerst gevierd.
Wat wordt er precies gevierd met dit feest? Meer hierover vindt u in deze nieuwsbrief.
maria-lichtmis

Maria Lichtmis

In de christelijke traditie staat het Lichtfeest in het teken van de verering van Maria. In de katholieke kerken wordt de mis opgedragen aan Maria en worden kaarsen gebrand om haar te vereren. Het Lichtfeest heet ook wel Maria lichtmis of Maria Zuivering. De wet schreef voor dat een vrouw veertig dagen na de bevalling een reinigingsoffer moest brengen. Jozef en Maria offerden twee duiven en droegen hun kind op aan de heer.
maria licht

Met het Lichtfeest verwelkomen wij het daglicht

Veertig dagen voor Kerstmis begint de lichtjestijd met het eerste feest: Sint Maarten. We brengen dan een lichtje naar binnen om onze huizen te verlichten in de komende donkere tijd. Veertig dagen na kerst vieren we het Lichtfeest. Het aantal uren zonlicht neemt steeds verder toe en de zon wint aan kracht. Zij gaat gereinigd opnieuw haar lichtkracht opdragen aan de schepping. Om moeder aarde te helpen op kracht te komen en te vereren, brandt men kaarsen.
httpwww.pinterest
In de kleuterklas ligt bij de viering een slinger in de kleuren van de lichtfeesten klaar. Langs de slinger staan alle seizoenstafelfiguurtjes van alle feesten; de pompoenen van Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst en de drie Koningen. In het midden staat een schaal water met drijfkaarsjes. We zingen de favoriete liedjes, behorend bij de feesten, die geweest zijn. Daarna brengen we de lichtjes naar buiten en zetten ze in de aarde. Met het sterker wordende zonlicht hebben we de lichtjes niet meer nodig. Symbolisch geven we het licht terug aan de aarde. Een prachtig ritueel om de lichtjestijd af te sluiten en de lente te verwelkomen.
In de midden- en bovenbouw worden verhalen verteld, liedjes gezonden en het lichtfeestritueel uitgevoerd

Verkeer rond de school

Vorige week is de aanrijroute naar school van de Xerxesweg afgesloten, de grond wordt bouwrijp gemaakt. De scholen worden nu ontsloten via de Woensdrechtstraat. Een mooie weg en een fijn stukje fietspad is er aangelegd voor onze scholen, toch hebben wij zo onze zorg om de verkeersituatie.
Door de grote verkeersbelasting bij het halen en brengen van de kinderen op de 3 scholen is de tijdelijke capaciteit aan parkeerplaatsen niet voldoende. Dat betekent dat wij met de 3 scholen onderling afspraken hebben gemaakt over efficiënt gebruik van ruimte en tijdpad en elkaar daarbij zo min mogelijk te hinderen. Ook de gemeente is bereidwillig om mee te zoeken naar aanpassingen. Zodra er meer informatie beschikbaar is, laten wij u dit weten.
We willen vragen of ook u uw steentje wilt bijdragen. Woont u op fiets- of loopafstand, laat de auto dan thuis, er is te weinig ruimte bij het halen en brengen om de auto te parkeren. Er zijn kinderen op school die niet op loop- of fietsafstand wonen; zij zijn aangewezen op de auto als vervoersmiddel. Bij het uitstappen, oversteken kijk goed uit! Auto's blijf op de rijbaan, fietsers blijf op het fietspad!
Tot slot; Blijf vriendelijk en begripvol naar elkaar.
wortelkindjes begroeten

Brengen en Halen

Om een prettige en soepele schoolomgeving te bieden en ons te houden aan de onderwijstijden, hebben we op de Stern afspraken rond het halen en brengen van de kinderen.

Graag uw aandacht:
De leerkrachten van de midden- en bovenbouw groepen halen de kinderen om 8:20 uur op van het schoolplein. De ouders van deze kinderen nemen afscheid van hen op het schoolplein. Ouders lopen niet meer mee de school in, ook niet als zij te laat zijn.
Om 8:25 uur starten de lessen.
Juf brengt de kinderen om 14:00 uur (groep 3-4) 14:15 uur (groep 5-8) naar buiten waar de ouders de kinderen ophalen. De kinderen die naar de naschoolse opvang gaan worden opgehaald uit de klas.
sneeuwklokje
Om 8:20 uur mogen de ouders met de kleuters naar binnen nadat de kinderen van de midden- en bovenbouw naar binnen zijn gegaan. We vragen de ouders van de kleuters te helpen bij het 'zelf doen' van het uittrekken van jassen en schoenen. Jassen mogen aan de kapstok, schoenen in de kokers en sloffen aan. Laarzen mogen in het laarzenrek. De ouders kunnen afscheid nemen in de gang of in de kring. Wilt u er rekening mee houden dat er een doorgang blijft in de gang om te lopen.
Om 8:30 uur gaat de kleuterklas beginnen en verzoeken wij u vriendelijk om voor die tijd afscheid te nemen van uw zoon of dochter en de school te verlaten. Als de klassendeur gesloten is, is de les begonnen. U kunt afscheid van uw kind nemen waarna uw kind zelf de groep in gaat, de ouders kunnen dan niet meer mee. Help de kinderen door ruim op tijd te zijn, dat geeft de kinderen de mogelijkheid om te acclimatiseren op school en vergemakkelijkt de overgang van thuis naar school.
Juf brengt de kinderen om 14.00 uur naar buiten waar de ouders de kinderen ophalen. De kinderen die naar de naschoolse opvang gaan worden uit de klas opgehaald.
Mocht u iets willen vragen of vertellen aan de leerkracht dan kan dat na schooltijd. U kunt ook een berichtje sturen via de mail of een briefje 's morgens meegeven aan uw zoon of dochter.

Kalender

Januari
30 & 31 Stakingen (leerlingen vrij)

Februari
3 Lichtfeest viering
11 Open ochtend 09:00 uur
21 Studiedag (leerlingen vrij)
24 Start voorjaarsvakantie t/m 1 maart

April
2 Open avond 20:00 uur
3 Palmpasen viering
7 Open ochtend 09:00 uur
9 Pasen viering
10 Goede vrijdag (vrij)
13 Tweede paasdag (vrij)
17 Koningsspelen
27 Start meivakantie t/m 10 mei
Mei
21 Hemelvaart
22 Vrije dag
26 Open avond 20:00 uur
29 Pinksterviering

Juni
1 Tweede Pinksterdag (vrij)
2 Studiedag (leerlingen vrij)
3 Studiedag (leerlingen vrij)
25 Open ochtend 09:00 uur
26 St. Jan viering

Juli
20 Vrij - Start zomervakantie
lichtmis

KC- De Stern

facebook website instagram 
Unsubscribe | Manage subscription
Add your postal address here!