Logo Kindcentrum De Stern
kleuters smaller
Beste ouders en verzorgers,

De eerste twee weken thuisonderwijs zitten erop. Iedereen probeert te schakelen om een nieuwe balans te vinden tussen de onzekerheid en spanning en het zoeken naar routine in deze nieuwe realiteit.

Als school hebben wij in de eerste week geprobeerd zo compleet mogelijk het onderwijspakket voor de leerlingen klaar te maken voor de eerste drie weken. Het is ons afgelopen week gelukt om ook online inoefenopdrachten aan te bieden die wij op afstand kunnen volgen en monitoren.
Elkaar kunnen zien, direct contact te hebben via Microsoft team, is belangrijk, maar vooral ook fijn. Daniel van Soest, een overbuurman van een van onze leerlingen en werkzaam bij Microsoft, heeft ons geholpen bij de opstart en wegwijs gemaakt binnen het systeem. Inmiddels worden we er steeds handiger in en de kinderen, en u ouders ook. Onze dank gaat uit naar Daniel van Soest en uw inzet.

Wij gaan nu de derde week in. De nieuwe structuur van de online lessen zal hopelijk houvast bieden. Aan de andere kant zijn wij er ons van bewust dat het moeten thuisblijven op langere termijn een eigen dynamiek heeft. Als team willen wij niet voorbij gaan aan de uitzonderlijke situatie waarin wij ons bevinden. Wij zullen het schoolwerk blijven aanbieden en volgen om samen met u de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden.
Communicatie met u is daarvoor essentieel. Mocht u vragen of zorgen hebben (groot of klein) wilt u die met ons delen zodat we samen kunnen kijken hoe we de kinderen blijvend kunnen laten groeien.
Als school geven we les met ons hart, ons hoofd en onze handen. Het is u ongetwijfeld opgevallen dat we samen met de kinderen aan de slag gaan; opdrachten niet alleen maken maar ook doen, ervaringen en beleven. ‘Het hoofd leert wat de handen doen’. Dat neemt niet weg dat de kinderen de leerstof ook moeten inoefenen. Wij noemen dat meters maken, inslijpen zodat de kinderen de leerstof automatiseren en de leerstof eigen wordt.
Het is van belang dat de kinderen ’s morgen inchecken en dat lukt in alle groepen nu goed. Ook belangrijk is dat de kinderen in een dagelijks ritme en met regelmaat hun werk maken en inleveren via teams en stoppen als het klaar is en afsluiten met juf. We merken dat dat bij heel veel gezinnen goed lukt. Lukt het bij u nog niet naar uw zin, neem dan contact op met de leerkracht. Is uw zoon of dochter ziek wilt u hem of haar dan ziekmelden net als anders. Dit is van belang om inzicht te kijken over de omvang van de verspreiding van het virus.

De wereld is in gevecht tegen het virus en dat heeft verstrekkende gevolgen voor nu, maar ook voor later. Vanavond horen we meer over eventuele aangepaste maatregelen en de verlengingsduur van de intelligente lockdown.
In deze nieuwsbrief leest u meer over de komende paastijd. De tijd van de lijdensweg en de tijd van het nieuwe leven.

Namens het team wensen we u gezondheid en alle goeds.
Sandra Nederlof
wort

Het Paasfeest

In februari vierden de kinderen het lichtfeest in de klas. Alle feesten uit de donkere tijd kwamen even langs. De liedjes werden gezongen en vervolgens brachten ze de lichtjes naar buiten. Lichtjes zouden we niet meer nodig hebben, omdat de dagen lengen en de zon aan kracht wint. De lente is inmiddels gekomen en daarmee ook het Paasfeest.
Maria Lichtmis (7)

Pasen in de christelijke traditie

Pasen valt ieder jaar op een andere datum. Al in de vroege Middeleeuwen is bepaald dat Pasen gevierd wordt op de eerste zondag na de eerste volle maan na 21 maart, de eerste dag van de lente. Wat de adventstijd voor Kerst is, zo kent Pasen de passietijd, waarvan de laatste week de lijdensweek is. De passietijd of vastentijd, begint na de Carnavalstraditie en eindigt op de laatste zondag voor Pasen op Palmzondag. Op deze zondag herdenken en vieren we de aankomst van Jezus in Jeruzalem. Hij wordt binnengehaald als koning.
In de stille week, of goede week, die volgt na Palmzondag herdenken we het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus. De week bestaat uit een aantal belangrijke dagen. Woensdag herdenken we de zalving en het verraad van Judas, op Witte Donderdag de voetwassing en het heilig avondmaal, op Goede Vrijdag de liefdedaad van het volbrachte offer van de dood op Golgotha, ofwel de kruisiging, op Stille Zaterdag de rust in het graf, en op Paaszondag de Wederopstanding.

Pasen in de voorchristelijke traditie

In de voorchristelijke traditie gaat Pasen over de wederopstanding van de natuur. In het najaar is de natuur naar binnen gekeerd om zich klaar te maken voor de winter. Nu het lente is, wordt de natuur weer wakker, en maakt het zich op voor de zomer. In de stille week ontkiemen de zaden in de plantenwereld. De dag wint het van de nacht. De nieuwe blaadjes aan de bomen, de frisse krokussen en narcissen, de voorjaarsbloemen die weer kleur brengen in de natuur. De knoppen aan de bomen tonen dat de blaadjes niet lang meer op zich laten wachten. De vogels laten zich horen, lammetjes dartelen in de wei. Kuikens komen uit hun ei. Hazen krijgen kleine haasjes. Pasen is een waar lentefeest. De relatie tussen Pasen en de lente is ook terug te zien in de naam die in het Engelse en Duitse taalgebied aan het feest gegeven is: Easter en Ostern. Deze naam is afgeleid van Ostara, de godin van de lente en de vruchtbaarheid.
haas

Symboliek

Uit het oosten komt het symbool van de haas, die zich snel voortplant, vruchtbaar is, zachtmoedig is en zichzelf in de strijd opoffert. De symbolische waarde van het ei is niet nieuw. Bij de oude Indiërs glansde het gouden ei als de zon, splitste zich in twee helften en zo ontstonden de hemel en de aarde. Bij de Perzen werd de nog niet door het boze aangetaste wereld voorgesteld als een reusachtig lichtei. Bij de Egyptenaren is de eerste God uit een ei ontstaan. Bij de Grieken legde de oermoeder Nyx een zilveren ei waar de wereld uit ontstond. Voor de christenen is het ei symbool van de opstanding, de kiem van hoop op een nieuw leven.
Ook hadden mensen na veertig dagen vasten vroeger veel zin in een eitje en hadden ze het ook nodig om weer aan te sterken. Het zoeken van de eieren is een belevenis voor de kinderen. Als volwassenen kunnen we datgene zoeken waarvan we het bestaan aanvoelen. De mens worden die je in aanleg allang bent. Sterven en geboren worden, je losmaken en weer verbinden, met het licht van je eigen toekomst.
Palm palm Pasen
hei koer ei
Over enen zondag krijgen wij een ei.
Een ei is geen ei
Twee ei is een half ei
Drie ei is een paasei!

Dit lied wordt veel gezongen in deze periode. Eén ei is niets want dat is alleen de kiem in jezelf, een mens heeft de ander nodig. Twee ei is een half ei. Een half ei is niets want twee mensenwezens kunnen zich voortplanten en dan is er nog maar de helft van het mensenwezen aanwezig: het zintuiglijke en het lichamelijke. Binnen en buiten zijn nog maar het halve werk. Drie ei is de drie-eenheid van lichaam, ziel en geest. Als binnen en buiten zich verweven, dan ervaar je wie je zelf bent.
paasei

Palmpasen en Pasen thuis vieren


Voor kinderen zijn de jaarfeesten voornamelijk vreugdevolle vieringen. Helaas is het dit jaar niet mogelijk om Palmpasen en Pasen op school te vieren. Wij willen samen met u ervoor zorgen dat de kinderen de Paasfeesten alsnog thuis kunnen beleven aankomende zondagen. Normaliter op school, maar nu thuis maken de kinderen een palmpaasstok en bakken zij de paasbroden, zodat aankomende zondag 5 april Palmpasen gevierd kan worden.

De palmpaasstok heeft een ketting van gedroogd fruit en kan op verschillende manieren versierd worden en ook verschillende betekenissen hebben. Soms heeft de palmpaasstok een kruis en verwijzen alle elementen naar het lijden en sterven van Jezus. De broodhaan die bovenop de stok zit verwijst bijvoorbeeld naar de kraaiende haan uit het Bijbelverhaal waarin Jezus verloochend wordt. De stok kan ook symbool staan voor de levensboom en als zodanig versierd worden. De broodhaan kondigt dan de nieuwe ochtend en het nieuwe lenteleven aan.

De zondag erop, op 12 april, hopen wij dat u thuis met de kinderen Pasen viert. Dat de kinderen mogen helpen met het versieren van de Paastafel, zelf paaseieren mogen versieren en verstoppen. Voor de activiteiten en doe-opdrachten voor Palmpasen en Pasen ontvangt u deze week voorbeelden van de leerkrachten.
haan
IMG_1004

De moestuin

Dit jaar willen wij weer graag de moestuin verzorgen met de kinderen. Deze week worden de bakken klaar gemaakt om weer bloembollen in te poten en groentes in te zaaien. Mocht u volgende week een ommetje maken met de kinderen dan willen wij u graag uitnodigen om zelfstandig met de kinderen iets te zaaien. Vanaf 6 april hebben de leerkrachten de bakken voorzien van de groepsaanduiding en in de bakken aangegeven waar de verschillende gewassen en blomenbollen een plek mogen krijgen.
Ook heeft de gemeente ons weer verwend met nieuwe houtsnippers, deze mogen uitgereden worden over de oude snippers. Heeft u zin in noeste arbeid, max. met z'n tweeen... neem je eigen gereedschap mee. Veel plezier!
moestuin 2

Wij wensen u alvast een fijn Paasfeest!

palmpasen wandeling
paastafel OB klas
paaseieren

KC- De Stern

facebook website instagram 
Unsubscribe | Manage subscription
Add your postal address here!