Logo Kindcentrum De Stern


Nieuwsbrief Onderwijs

Blokperioden

De vorige periode stond in het teken van jonge dieren in de lenteperiode. De onderbouw
heeft geoefend met volgorde in tijd, rijmen en raden. De middenbouw oefende klankzuivere en niet klankzuivere woorden, breidde hun woordenschat uit, luisterden naar en lazen verhalen, liedjes, versjes en gedichtjes.
In de bovenbouw stond metriek centraal en oefende zij met de referentiematen afstand, gewicht, oppervlakte en inhoud.

Afgelopen week is de middenbouw al begonnen met een nieuwe rekenperiode over rijen met gelijke sprongen. De bovenbouw gaat aan een nieuwe taalperiode "programmeren" beginnen. En de kleuters besteden aandacht aan de vlinders, bijen en kriebelbeestje waarbij zij verschillende vormen gaan herkennen en spiegelen, verhalen naspelen en verhalen maken.
lente
Ons onderwijs voor de midden- bovenbouw kenmerkt zich normaliter door het blokonderwijs elke ochtend. Wij zijn, een aantal weken lang, intensief bezig met een vak, waarbij altijd nieuwe leerstof wordt aangeboden. Ook thuis lukt het blokonderwijs zelfstandig en soms met een beetje hulp.
Er worden opdrachten en activiteiten door de leerkrachten gemaakt en uitgelegd zodat de leerlingen thuis ook aandachtig bezig zijn met eenzelfde thema. Heb je hulp nodig? Chat met de juf!!
nat in nat schilderen vlinder

In de kleuterklassen

"Vertel eens vlinder, vertel eens vlinder
Waar kom je vandaan
Vertel eens vlinder, vertel eens vlinder
Iets van jouw bestaan."


Alle verhalen, liedjes en activiteiten gaan deze weken over de kriebelbeestjes, vlinders en bijen. In deze beestjes zijn veel vormen te herkennen. De jongste kleuters oefenen met de cirkel, het vierkant en de driehoek. Voor de rest kan er meer uitdaging worden geboden door ook te zoeken naar bijvoorbeeld rechthoeken en ovalen. Welke vormen zien de leerlingen terug in een vlinder of een bij?
Wanneer de leerlingen de vormen kunnen herkennen, tekenen en ermee in spelvorm kunnen spelen, wordt er aandacht besteed aan spiegelen. Het spiegelen van vormen, maar ook plaatjes. Zoals bijvoorbeeld een prachtige vlinder, waarbij de ene helft al is ingekleurd, maar de andere nog niet. Of het spiegelen van de stippen van een lieveheersbeestje. Kunnen de leerlingen evenveel stippen tekenen aan de ene kant van het lieveheersbeestje als de andere kant?

Deze weken zijn er ook weer leuke verhalen die voorgelezen worden, zoals het verhaal van Rupsje Nooitgenoeg. Dit is een verhaal waar een volgorde in zit, want de rups eet zich door verschillende objecten heen. Een mooie gelegenheid om de interactie op te zoeken en enkele wie, wat, waarom- vragen te stellen en te beantwoorden. Wanneer de leerlingen het verhaal goed kennen, kunnen zij de plaatjes van het verhaal in de goede volgorde leggen? Of kunnen zij het verhaal misschien wel zonder de plaatjes navertellen? Leerzame en creatieve activiteiten rondom de kriebelbeestjes kenmerken deze weken voor de kleuters.
22

Blokles in de middenbouw

De middenbouw is afgelopen week al begonnen met een nieuw blok. Het huidige blok staat in het teken van rekenen. Voor groep 3 staat dit blok in het teken van oefenen met rijen vanuit gelijke sprongen/stappen. Groep 4 is hier al vanaf het begin dit jaar mee aan het oefenen. Zij blijven deze periode met rijen bezig maar dan wel op een moeilijker niveau dan groep 3. Groep maakt namelijk de stap van rij naar tafels.
Groep 3 begint simpel op de getallenlijn en maakt sprongen van 1 naar 10. Vervolgens doen ze dit met het getal 2, in sprongen van 2 naar 20. Dit blok oefenen zij met de rij van 2, 3, 4, 5 en 10. Het gaat er allemaal om dat zij het inzicht verkrijgen in een rij.

Groep 4 werkt dit blok echt met tafels. Het startgetal is daarom steeds 0. De tafel van 1 tot en met 10 wordt geoefend en gaan zij tafel automatiseren.
2
In beide groepen werken de leerlingen toe naar het inzicht dat een rij, bijvoorbeeld met het getal 3, vanaf 0, niets anders is dan 3 erbij. Dat een aantal sprongen de som is van het getal waarmee ze vermenigvuldigen. Naast het oefenen met het maken van sprongen en de tafels blijven de leerlingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
delta

Blokles in de bovenbouw

In dit taalblok maken de leerlingen kennis met programmeren. Met programmeren leren zij de vaardigheid ‘computational thinking’. Dat is een proces waar je leert denken als een computer. De leerlingen gaan deze vaardigheid leren door een stripverhaal te schrijven en dit als animatie weer te geven.
Dit blok duurt twee weken tot aan de meivakantie. In de eerste week zijn de leerlingen bezig met het tekenen en schrijven van het stripverhaal. In de tweede week zijn zij bezig de strip om te zetten in een animatie op de computer. Dit zullen twee uitdagende weken worden waarbij de leerlingen met hun schrijfmaatjes ervaring opdoen met verschillende functies die schrijven kan hebben, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of maar vooral plezier verschaffen.
Vaardigheden als zinsbouw, woordkeuze, spelling en interpunctie staan centraal.
program

Aandacht voor taal en rekenen in de oefenlessen

Tijdens de oefenlessen wordt in de middenbouw gewerkt aan het aanvankelijk en begrijpend lezen en spelling. Dit wordt thuis gedaan door de leerlingen woordrijen te laten lezen en aangeleverde werkbladen te laten maken. Ook wordt er elke dag geoefend om alle rekenvaardigheden onder de knie te krijgen. Middenbouwleerlingen oefenen met het automatiseren van rekenen met de bewerkingen zoals optellen en aftrekken, splitsen, vermenigvuldigen en delen.

De bovenbouwleerlingen oefenen tijdens de lessen algemeen rekenen waarbij alle getal bewerkingen aanbod komen en worden geautomatiseerd. Ook metriek, breuken, tafels en rekenen met geld komen aan bod. De leerlingen krijgen hiervoor werkbladen thuis om kale sommen en verhaaltjes sommen te blijven oefenen. De bovenbouw blijft ook oefenen met een woorden- en een zinnendictee tijdens de spellinglessen.
kip

Vragen

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw zoon of dochter.

Voor de kleuters kunt u terecht bij Leonie Bun en Susan van Logchem:
l.Bun@kindenonderwijsrotterdam.nl
s.vanlogchem@kindenonderwijsrotterdam.nl

Voor de middenbouw kan dit aan Roos Westerbeek en Vera Meijs:
r.westerbeek@kindenonderwijsrotterdam.nl
v.meijs@kindenonderwijsrotterdam.nl

Voor de bovenbouw kan dit bij Monique Wijsman:
m.wijsman@kindenonderwijsrotterdam.nl

Voor algemene zaken kunt u terecht bij Sandra Nederlof:
s.nederlof@kindenonderwijsrotterdam.nl

Delen mag

We vinden het leuk om ons onderwijs te delen. Heeft u vrienden en bekenden die geïnteresseerd zijn in vernieuwend en natuurlijk onderwijs, stuurt de deze nieuwsbrief gerust door.
Banner De Stern 2
Banner De Stern 1

KC- De Stern

facebook website instagram 
Unsubscribe | Manage subscription
Add your postal address here!