Logo Kindcentrum De Stern
Banner De Stern 6
Beste ouder(s) en verzorger(s),

De eerste dagen zitten erop! Dagelijkse gewoontes worden doorbroken, omdat de omstandigheden dit van ons vragen. Een uitdaging; spannend, onzeker, leuk, angstig maar ook zeer vermoeiend, ervaren wij. Nog even op een rijtje waarom wij dit doen.

Het maatschappelijk doel
*Het doel van deze exercitie is om te zorgen dat het virus gecontroleerd kan leiden tot groepsimmuniteit, zoals Rutte dat afgelopen maandag verwoordde. Dat betekent dat we met elkaar moeten zorgen voor beperkte verscheidenheid aan sociale contacten.
Gezond leven is zeer belangrijk; veel fruit, goed eten, bewegen, lekker naar buiten in het zonnetje, lief zijn voor elkaar en lekker vroeg naar bed.

Ons professionele doel
* We moeten met elkaar zorgen dat de opgebouwde kennis van onze leerlingen niet wegzakt. We willen taal, lezen, rekenen, ICT (volop 😉), schrijven, heemkunde en WO blijven inoefenen en stimuleren. Als dat lukt met hart, hoofd en handen dan is dat helemaal top! Waar mogelijk zullen we nieuwe lesstof aanbieden en creativiteit stimuleren op afstand.

Onderwijs op afstand
Inmiddels bent u voorzien van een lespakket, instructie en inloggegevens voor de digitale leeromgeving. Morgenochtend starten de leerlingen een digitale ontmoeting met hun leerkracht. Leerlingen van de bovenbouw starten om 8.30u, leerlingen van de middenbouw starten om 8.45u en de leerlingen van de onderbouw starten om 9.00u. Tijdens de digitale ontmoeting zal de leerkracht de groep uitleggen wat er voor die dag op het programma staat. Onder schooltijden zijn de leerkrachten bereikbaar op een vaste tijd via de chatfunctie binnen teams, zij informeren jullie over de chattijden. Voor en na deze tijd reageren ze natuurlijk ook op berichten maar kan het soms misschien iets langer duren.

De bovenbouw heeft vanochtend de spits afgebeten met de eerste digitale ontmoeting. Dat was voor iedereen even onwennig! De ervaring van vanochtend leert, dat het fijn is als u uw kind bij de eerste keer even helpt om de verbinding goed op gang te laten komen.
Om u als ouders en de leerlingen te ondersteunen bieden we deze begeleiding op afstand. Door middel van de chatfunctie kunt u ook vragen stellen aan de leerkracht. Werk kan ook ingeleverd worden binnen ‘teams’. De groepsleerkracht vertelt u daar later meer over.
Het is van belang om ritme te behouden bij het thuisonderwijs om het de komende 3 weken vol te houden. Op tijd opstaan, aankleden en klaar zitten voor de start draagt daar aan bij. Het is belangrijk dat de kinderen de activiteiten onder de schooltijden uitvoeren zodat er ook voldoende tijd overblijft voor uw kinderen om hun eigen dingetjes te doen.

Hierbij nieuws uit het onderwijs. Wij nemen u mee binnen de thema’s waar de kinderen werken.
Veel leesplezier!
tafel lente
vogelnest

Periode in de middenbouw

Het huidige blok staat in het teken van taal en heemkunde. Aan de hand van het thema 'jonge dieren in de natuur' worden de bloklessen van taal en heemkunde vormgegeven. Bij de natuur horen planten, bloemen en bomen die in de lente gaan groeien en tot bloei komen. Hoe verspreiden zaden zich en wanneer? Maar ook de dieren worden wakker uit hun winterslaap, vogels trekken weer terug naar Nederland en dieren planten zicht voort. Hoe beschermen zij zichzelf en hun jongen tegen het weer en de omgeving en wat eten zij?
Groep 3 en 4 hebben deze week veel buitenactiviteiten. Zij zoeken buiten de lente op; kijken naar de knoppen in de bomen en de bloemen die opkomen. Ze maken een woordweb van de lente. Zij volgen de groei van een boon in de komende weken.
De leerlingen lezen het verhaal van "Kleine haasjes worden groot", in het thema van de lente. Zij doen dit om hun leesvaardigheid en hun woordenschat te vergroten. De kinderen markeren de woorden die zij niet kennen. In het verhaal zitten veel verkleinwoorden zoals haasje en konijntje en mede door dit verhaal gaan de leerlingen leren wat de spellingsregels van verkleinwoorden zijn.
kleine haasjes
Deze periode zit ook vol met creatieve activiteiten die de leerlingen thuis kunnen doen. Zo maken zij zelf een kuikentje en naaien zij een haasje van vilt. De leerlingen bekijken iedere dag het groeiproces van de boon en brengen dit in kaart. Dit doen zij door iedere dag een tekening te maken van de boon. De leerlingen tekenen het proces van kikkerdril tot kikker aan de hand van de bordtekening van de juf. Kortom volop lente en taal.
poster fairtrade

Periode in de bovenbouw

Deze week rondt de bovenbouw hun economische aardrijkskundige rekenperiode af, waarin zij alles hebben geleerd over de herkomst van een product dat je kunt vinden op de ontbijttafel. Zij kozen voor de hagelslag. Waar komen de ingrediënten vandaan, onder welke omstandigheden worden die verbouwd en geoogst, verwerkt en vervoerd. Wat kost het proces? tot 'het zelf maken van hagelslag'. De kinderen hebben zich verdiept in de vraag wat fairtrade is. De kinderen maken een fairtrade poster waaruit duidelijk wordt wat fairtrade is en welke producten fairtrade zijn.

Vanaf volgende week start een nieuwe rekenperiode waarin de leerlingen kennismaken met metriek. Zij gaan aan de slag met referentiematen voor inhoud, afstand en oppervlakte, leren schatten en schattend te rekenen.
De bovenbouw ontdekt welke meetinstrumenten er bestaan die horen bij de verschillende referentiematen. Zij leren de gegevens af te lezen van deze meetinstrumenten. Ook begrippen zoals horizontaal en verticaal komen aan bod. De leerlingen kennen verschillende ruimtelijke figuren en vormen en leren deze vormen te tekenen.

Groep 5, 6 en 7 houden zich allemaal bezig met metriek, toch is er verschil in de lesinhoud. Zo oriënteert groep 5 zich voornamelijk op de referentiematen voor afstand, gewicht en inhoud, terwijl groep 6 en 7 zich verdiept en leert rekenen met en berekenen van oppervlakte en inhoud.
hagelslag

Aandacht voor taal en rekenen in de oefenlessen

Tijdens de oefenlessen wordt in de middenbouw gewerkt aan het aanvankelijk en begrijpend lezen en spelling. Dit wordt thuis gedaan door de leerlingen woordrijen te laten lezen en aangeleverde werkbladen te laten maken. Ook wordt er elke dag geoefend om alle rekenvaardigheden onder de knie te krijgen. Middenbouwleerlingen oefenen met het automatiseren van rekenen met de bewerkingen zoals optellen en aftrekken, splitsen, vermenigvuldigen en delen.
De bovenbouwleerlingen oefen tijdens de lessen algemeen rekenen waarbij alle getal bewerkingen aanbod komen en worden geautomatiseerd. Ook metriek, breuken, tafels en rekenen met geld komen aan bod. De leerlingen krijgen hiervoor werkbladen mee naar huis om kale sommen en verhaaltjes sommen te blijven oefenen. De bovenbouw blijft ook oefenen met een woorden- en een zinnendictee tijdens de spellinglessen.
ab07c89d5aead0fa1be6444109b25d29
pasen

En waar zijn de kleuters mee bezig...?

"Tussen het hoge goudgele riet,
Ligt er een nestje, je ziet het bijna niet.
En in dat nestje zacht en fijn,
Liggen wel vijf eitjes klein.
"
Deze week staat voor hen in het teken van de jonge dieren in de lenteperiode. Zo leren de jongste kleuters de namen van jonge dieren en hun ouders. De kinderen leren kijken naar tegenstellingen. Welke dieren zijn jong of oud, groot of klein en licht of zwaar van gewicht?
De oudste kleuters wordt de uitdaging gezocht in de trappen van vergelijking, zoals groot, groter, grootst en gaan zij dit niet alleen meten maar ook proberen te schatten binnen het thema lente.

Vanaf volgende week staat alles in het teken van Palmpasen. De leerlingen gaan broodhaantjes bakken, fruitslingers rijgen en een Palmpasenstok maken. Inhoudelijk gaan zij zich bezig houden met "tijd". Voor de jongste kleuters betekent dit bewust worden van het verstrijken van de tijd door gebeurtenissen in de tijd te ordenen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de activiteiten op een dag: wat heb je vanmorgen gedaan, wat doen we nu en wat gaan wij vanavond doen. De groep 2 leerlingen zoomen in op specifieke begrippen die met tijd te maken hebben, zoals de dagen van de week, seizoenen, ochtend, middag, avond, dag, nacht, vroeger, nu, straks, later, vandaag, morgen, gisteren en vorige week.
lammetje

Tot slot


Opvang
De scholen en de opvangorganisaties hebben de taak gekregen om noodopvang te verzorgen voor kinderen van ouders die beide werkzaam zijn binnen de cruciale beroepen. Het uitgangspunt is dat de mensen binnen deze beroepsgroepen kunnen blijven werken. Als in het gezin 1 ouder werkzaam is binnen een cruciaal beroep, is het verzoek aan u ouders om zo veel mogelijk zelf te zoeken naar een oplossing om de kinderen op te vangen.

Wij verzorgen deze opvang voor nu binnen het team van leerkrachten maar u begrijpt dat het onderwijs opnieuw organiseren en contact houden met onze leerlingen en aandacht geven aan de kinderen die opvang nodig hebben en zelf thuisonderwijs moeten verzorgen voor onze eigen kinderen, geen eenvoudige klus is. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om zoveel mogelijk zelf te voorzien in uw opvangbehoefte. Mocht het echt niet lukken, kunt u een beroep op ons doen.

Achter de schermen wordt er gekeken hoe we de opvang kunnen organiseren zodat die naar omstandigheden voor alle partijen zo optimaal mogelijk is ingericht. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ziekmeldingen
Wilt u zo vriendelijk zijn om ziekmeldingen door te blijven geven op de mail, ondanks dat de kinderen gewoon thuis zijn. Dit om overkoepeld te kunnen monitoren hoeveel zieke leerlingen wij binnen de stichting en in de regio hebben.

Wij hebben inmiddels leuke foto’s en filmpjes binnengekregen, dank voor de inkijkjes binnen jullie thuis onderwijs.
Veel leerplezier namens het team van KC-De Stern.

Vragen

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw zoon of dochter. Dit kan persoonlijk of via mail.

Voor de kleuters kunt u terecht bij Susan van Logchem en Leonie Bun:
l.Bun@kindenonderwijsrotterdam.nl
s.vanlogchem@kindenonderwijsrotterdam.nl

Voor de middenbouw kan dit aan Roos Westerbeek en Vera Meijs:
r.westerbeek@kindenonderwijsrotterdam.nl
v.meijs@kindenonderwijsrotterdam.nl

Voor de bovenbouw kan dit bij Monique Wijsman:
m.wijsman@kindenonderwijsrotterdam.nl

Voor algemene zaken kunt u terecht bij Sandra Nederlof:
s.nederlof@kindenonderwijsrotterdam.nl
Banner De Stern 2
Banner De Stern 1

KC- De Stern

facebook website instagram 
Unsubscribe | Manage subscription
Add your postal address here!