Verbeeldings-
kracht

Natuurlijk
vernieuwend
onderwijs

Leer mij het
zelf doen

Spelen
en leren

Het ritme van
de jaarfeesten

Met aandacht

Aannamebeleid voor de kleuterklas

Vooraf aan de inschrijving geven we informatie over onze school en de achtergrond van ons onderwijs. Daarmee hopen we te bereiken dat de ouders een goed beeld van de school krijgen en op grond daarvan voor onze school kiezen.
Het doel van de aannameprocedure is om te zorgen dat onze school datgene kan bieden wat het kind nodig heeft.
We streven ernaar dat de klassen een evenwichtige samenstelling hebben.

 

Informatie

  • U kunt als ouder op verschillende manieren informatie over onze school krijgen:
    • De website van de school kijken: www.kc-destern.nl.
    • Mondeling: tijdens een kennismakingsgesprek of een open dag.
    • Schriftelijk: de school stuurt u informatie digitaal.

 

Kennismakingsgesprek en aanmelding

Wanneer u geïnteresseerd bent om uw kind(eren) aan te melden op onze school, maakt u vooraf een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Voorafgaand aan het kennismakingsgesprek wordt ouders verzocht om een kennismakingsformulier en kindformulier in te vullen en retour te sturen.

Het kennismakingsgesprek is een uitgebreid gesprek waarin in elk geval de volgende onderwerpen aan de orde komen: ons onderwijs, reilen en zeilen in de groepen, verwachtingen van u als ouders, ouderbetrokkenheid, ouderbijdrage en natuurlijk horen we graag iets over uw kind.

Vervolgens beoordeelt de directie van de school de aanmelding. Kinderen die al een broer of een zus hebben, kunnen direct aangemeld worden. Broertjes en zusjes hebben voorrang bij aanmelding maar doorlopen dezelfde procedure. Ten slotte zal de directie contact opnemen met ouders en bericht geven of uw kind geplaatst is of op de wachtlijst komt.
Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding.

 

De eerste schooldag

Voor veel kinderen en hun ouders is het een magisch moment als het kind vier jaar wordt. In de weken voor hun vierde verjaardag mogen de kinderen komen wennen in hun nieuwe klas.

Voor de vierde verjaardag van het kind wordt er door de kleuterjuf telefonisch contact opgenomen om wendagen af te spreken. Ook het kind zelf krijgt een uitnodigingskaartje waarop het kind van harte welkom wordt geheten op de afgesproken wenmomenten. De 4e verjaardag wordt nog niet gevierd op school. Het 5e verjaardagsfeest is de eerste schoolverjaardag dat we vieren op de basisschool van de Stern.

In de laatste vier weken voor de zomervakantie kunnen kleuters niet meer instromen. Kleuters die in deze periode vier jaar worden, zijn na de zomervakantie welkom. De belangrijkste reden is dat een periode van vier weken of minder te kort is om te wennen aan het klassengebeuren met zicht op de zomervakantie.

Bent u enthousiast over ons onderwijs en wilt u uw kind(eren) aanmelden?
Dan kunt u dit kenbaar maken via info@kc-destern.nl of via ons contactformulier.

Aanmeldformulier

Aannamebeleid zij-instroom

Zij-instromers zijn leerlingen die reeds elders onderwijs genieten en verhuizen naar Park 16 hoven of om een andere reden graag meer willen weten over het onderwijs van De Stern.

Vooraf aan de inschrijving van zij-instromers geven we informatie over onze school en de achtergrond van ons onderwijs. Daarmee hopen we te bereiken dat de ouders een goed beeld van de school krijgen en op grond daarvan voor onze school kiezen.
Het doel van de aannameprocedure is om te zorgen dat onze school datgene kan bieden wat het kind nodig heeft.
We streven ernaar dat de klassen een evenwichtige samenstelling hebben.

 

Informatie

U kunt als ouder op verschillende manieren informatie over onze school krijgen:

  • De website van de school kijken: www.kc-destern.nl.
  • Mondeling: tijdens een kennismakingsgesprek of een open dag.
  • Schriftelijk: de school stuurt u informatie digitaal.

 

Kennismakingsgesprek

Wanneer u geïnteresseerd bent om uw kind(eren) aan te melden op onze school, dient u vooraf een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Voorafgaand aan het kennismakingsgesprek wordt ouders verzocht om de volgende documenten aan te leveren:

Het kennismakingsgesprek is een uitgebreid gesprek waarin in elk geval de volgende onderwerpen aan de orde komen: ons onderwijsconcept, reilen en zeilen in de groepen, verwachtingen van u als ouders en natuurlijk horen we graag iets over uw kind.

Vervolgens beoordeelt de directie van de school de aanmelding. Kinderen die al een broer of een zus hebben, kunnen direct aangemeld worden. Broertjes en zusjes hebben voorrang bij aanmelding maar doorlopen dezelfde procedure. Ten slotte zal de directie contact opnemen met ouders en bericht geven of uw kind geplaatst is of op de wachtlijst komt.
Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding.

 

Inwinnen informatie

Voordat het aannamegesprek plaats vindt, verzoeken wij u ons te voorzien van toets gegevens van de doorlopen schooljaren.
Voor een warme overdracht bij plaatsing vraagt de intern begeleider toestemming voor het inwinnen van informatie over uw kind bij de huidige school. Dit kan mondeling of door middel van het verstrekken van een onderwijskundig rapport.
Mocht er meer zorg nodig zijn wordt er verzoek gedaan voor het informatie ingewonnen bij de deskundigen door wie het kind is gezien of geholpen. Op basis van de informatie vindt de afweging plaats of uw zoon of dochter geplaatst wordt. Deze afweging is transparant, met vermelding van redenen op te vragen.

 

Aannamegesprek

Het aannamegesprek vindt plaats met de schooldirecteur. U wordt als ouders binnen 4 weken na het gesprek op de hoogte gesteld of uw kind al dan wel/niet geplaatst is. Kinderen mogen sfeer komen proeven tijdens de open lesochtend die ingepland zijn in het schooljaar. Wenochtenden zijn alleen mogelijk na inschrijving om de rust binnen onze groepen te waarborgen.

 

Groepsgrootte

Wij hanteren een groepsgrootte van maximaal 29 kinderen per klas. Wij werken met een wachtlijst zodra een groep 29 kinderen heeft. Gezien de toekomstige groei zullen wij een tweede klas starten bij aanmeldingen boven de 30, mits de huisvesting dit toestaat.

 

Bent u enthousiast over ons onderwijs en wilt u uw kind(eren) aanmelden?
Dan kunt u dit kenbaar maken via info@kc-destern.nl of via ons contactformulier.