Verbeeldings-
kracht

Natuurlijk
vernieuwend
onderwijs

Leer mij het
zelf doen

Spelen
en leren

Het ritme van
de jaarfeesten

Met aandacht

Wanneer u geïnteresseerd bent om uw kind(eren) aan te melden voor onze school kan dit doormiddel van het aanmeldingsformulier en (voor het jonge kind) het kindformulier, voor zij instromers zien wij graag inzage in de toets gegevens van de huidige school. Na het insturen van het de formaliteiten wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek is een uitgebreid gesprek waarin in elk geval de volgende onderwerpen aan de orde komen: ons onderwijsconcept, reilen en zeilen in de groepen, verwachtingen van u als ouders en natuurlijk horen we graag iets over uw kind.

Na afloop van het kennismakingsgesprek wordt de aanmelding definitief gemaakt door ouders en directie van de school.
Kinderen kunnen niet toegelaten als er geen plaats is in de desbetreffende groep of als er ontwikkelingsproblemen zijn, die een belemmering vormen om ons onderwijs te volgen of de school niet de zorg kan bieden om uw kind te bloei en groei te laten komen. Dit wordt getoetst aan het school ondersteuningsplan.
Broertjes en zusjes hebben voorrang bij aanmelding maar doorlopen dezelfde procedure. Als er sprake is van een wachtlijst zal er op postcodegebied en op volgorde van aanmelding geselecteerd worden.
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt u als ouders bij de ontvangstbevestiging tevens bericht of uw kind geplaatst is (onder voorbehoud) of op de wachtlijst komt. Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding.