Verbeeldings-
kracht

Natuurlijk
vernieuwend
onderwijs

Leer mij het
zelf doen

Spelen
en leren

Het ritme van
de jaarfeesten

Met aandacht

Kindcentrum De Stern
Onderwijs, Peuteropvang, BSO
Woensdrechtstraat 9a
3045 PZ Rotterdam
info@kc-destern.nl
010- 79 011 61

Kinderdagopvang, Peuteropvang
Woensdrechtstraat 11
3045 PZ Rotterdam
ikcdesternkdv@kinderdam.nl
010-4667507

Directie:
Sandra Nederlof
s.nederlof@kindenonderwijsrotterdam.nl
06- 38 05 13 10

Manager dagopvang, peuteropvang, BSO:
Esther van Wagtendonk
e.vanwagtendonk@kinderdam.nl
010 466 7507

Voor vragen kunt u gebruikmaken van het contactformulier.