Verbeeldings-
kracht

Natuurlijk
vernieuwend
onderwijs

Leer mij het
zelf doen

Spelen
en leren

Het ritme van
de jaarfeesten

Met aandacht

Het Stern-Team

De juffen en meesters van De Stern zijn bouwers. Zij werken elke dag aan het succes van het Kindcentrum.
Groep 1-2 a wordt geleid door juf Suus en juf Leonie
Groep 1-2b wordt geleid door juf Susan en juf Leonie
Groep 3-4 wordt geleid door juf Vera en vacant
Groep 5-6 wordt geleid door juf Mirriam en juf Christie
Groep 7-8 wordt geleid door juf Monique en juf Pascale
Vakleerkracht Gym meester Stephan

De naschoolse opvang wordt verzorgd door juf Eline
De dagopvang wordt verzorgd door Juf Susanne en juf Robin

Directie

Kindcentrum De Stern wordt geleid door Sandra Nederlof.
De leiding van het kindcentrum is in samenwerking met de opvangmanager Esther Wagtendonk

IKC Raad

Kindcentrum De Stern heeft een IKC Raad dat instemmingsrecht en adviesrecht heeft voor het beleid op KC-De Stern.
De personeelsgeleding bestaat Susan van Logchem ( vervangend voorzitter) en Daisy Van Goverde.
De oudergeleding bestaat uit Micklin van Deurne en Hajni Visser (secretaris).

Ouders

Op De Stern vinden we het belangrijk dat kinderen worden wie ze zijn. Dat ze hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Ook onszelf stellen we doelen. We willen blijven leren en willen vooraan staan bij nieuwe ontwikkelingen. Een goede samenwerking tussen teamleden, kinderen en ouders vinden we belangrijk. Wij betrekken ouders bij het aanbod en de ontwikkeling van de kinderen. We beschouwen ouders als educatief-partner.