Verbeeldings-
kracht

Natuurlijk
vernieuwend
onderwijs

Leer mij het
zelf doen

Spelen
en leren

Het ritme van
de jaarfeesten

Met aandacht

Missie

Met De Stern vlieg je naar grote hoogte

Een kind dat aan het eind van groep 8 afscheid neemt van Kindcentrum De Stern, neemt afscheid van een schoolperiode waarin hij liefdevolle aandacht heeft gekregen van alle teamleden en van de leidsters van de buitenschoolse opvang. Aan het eind van deze leeftijdsfase, is het kind klaar om zijn weg te bewandelen in het voortgezet onderwijs. We willen dat zij zichzelf gewild en gezien voelen en dat ze geleerd hebben op zichzelf te vertrouwen. Kindcentrum De Stern draagt bij aan de verbreding en verdieping van hun interesse voor de maatschappij en de wereld.

 

 

Visie

Onderzoek alles en behoud het goede

Identiteit
Kindcentrum De Stern is een regulier christelijk kindcentrum voor vernieuwend onderwijs en opvang. Vernieuwend onderwijs biedt onderwijs gericht op de ontwikkelingsfase van het  kind en spreekt hart, hoofd en handen aan.

Het traditioneel vernieuwingsonderwijs is de verzamelnaam voor vernieuwend onderwijs dat is ontstaan aan het begin van de 20e eeuw. Scholen die uit deze visies zijn voortgekomen zijn de montessori-, dalton-, vrije-, jenaplan- en freinetscholen. Al deze concepten namen afstand van het mechanische, klassikale onderwijs en richtten zich op de ontwikkelingsmogelijkheden van het individuele kind. Dit is ook bij ons het uitgangspunt. Op de Stern leren we samen met de groep en individueel; leren is, natuurlijk beleven.

Natuur
Kindcentrum De Stern voor natuurlijk onderwijs en opvang is een school waar het ritme van de seizoenen en de wijsheid van de natuur invulling geven aan de onderwijsthema’s. Wij volgen het jaarritme van de natuur en vieren de christelijke jaarfeesten. Dit maakt kinderen bewust van het jaarverloop en draagt bij aan verbondenheid met de natuur. We onderhouden onze eigen schoolmoestuin, bieden vakken als heemkunde en dierkunde.

Onderwijs in de 21e eeuw
Kindcentrum De Stern is een school van deze tijd. Wij vinden onderwijs in media en ICT dan ook  belangrijk. Zo belangrijk, dat ICT onderwijs bij De Stern tot de kernvakken behoord. Kinderen leren vanaf de middenbouw om te gaan met verschillende computerprogramma’s als Word en Powerpoint. Maar ook veilig gebruik maken van internet en blind leren typen behoren tot het onderwijsprogramma. Deze vaardigheden passen binnen de 21e vaardigheden naast; kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, sociale en culturele vaardigheden en informatievaardigheden.

Pedagogiek binnen het onderwijs
We werken aan een sfeer op school van rust, structuur en evenwicht waar ieder kind, elke ouder en elk teamlid zich veilig voelt. De teamleden gebruiken zachte stemmen en zijn een voorbeeldfunctie voor het kind. Dat wil zeggen dat zij hun kalmte bewaren en voor’leven’ zoals wij dat van kinderen verwachten. De sfeer is niet autoritair maar vanuit de autoriteit van de leerkrachten is er ruimte voor het kind om te zijn wie het is. We handelen vanuit respect voor elkaar.

We bieden de kinderen grenzen met liefde en vertrouwen het kind om daar gehoor aan te geven. Wanneer een kind hier moeite mee heeft, gaan we op onderzoek  uit om de hulpvraag van het kind te begrijpen en een antwoord te zoeken.